kennisdocumenten

Op deze pagina staan kennisdocumenten over de huidige regels en richtlijnen van aanbestedingen in Nederland.

Gewijzigde-aanbestedingswet-2012
Sinds 1 april 2013 geldt de Aanbestedingswet 2012 voor alle aanbestedingen door (semi-)publieke instellingen in Nederland. Per 1 juli 2016 zijn er wijzigingen doorgevoerd. Benieuwd naar alle juridische kaders? De volledige wettekst staat hier.

Gids-proportionaliteit-1e-herziening-april-2016
Welke eisen en voorwaarden mag een aanbestedende dienst hebben bij een aanbesteding, zonder dat ze uit verhouding staan tot de aard en de omvang van de opdracht? Over dit belangrijke onderwerp (tevens onderdeel van de Aanbestedingswet 2012) is de Gids Proportionaliteit geschreven.

Klachtenafhandeling bij Aanbesteden
Als tussen aanbestedende diensten en ondernemers ontevredenheid ontstaat, kan dit leiden tot een klacht. Voor deze gevallen is een Standaard klachtenregeling ontworpen.

Handreiking selectie bij onderhands aanbesteden
Deze handreiking behandelt de verschillende keuzes die een aanbestedende dienst in de voorbereiding van een enkelvoudig of meervoudig onderhandse aanbesteding moet maken. De handreiking is gericht op degene die de keuzes maakt in het inkooptraject, veelal de budgethouder.