publicaties

Vanuit haar expertise heeft Kim Schofaerts de laatste jaren haar bijdrage geleverd aan verschillende publicaties over aanbestedingen. Hieronder een overzicht van gepubliceerde artikelen en boeken.

2019 | Tendernieuwsbrief – Beter Aanbesteden in de praktijk                 
In de Tendernieuwsbrief nummer 5 uit juli 2019 gaan Kim Schofaerts en Karsten Klein in op de wijze waarop de gemeente Den Haag haar aanbestedingsbeleid  en -uitvoering wil verbeteren. De reden dat er is gekozen voor Den Haag is dat de auteurs nauw betrokken waren bij het bepalen van de doelstellingen en realisatie van het verbeteren van de aanbestedingspraktijk in deze gemeente.   Lees hier het artikel vanaf pagina 4:  Nieuwsbrief Tender_05.pdf_def

2018 | Tendernieuwsbrief – Social Return, hoewel of hoe wel?                 
In de Tendernieuwsbrief nummer 4 uit juni 2018 gaan Anke Stellingwerff Beintema en Kim Schofaerts in op het onderwerp social return zoals deze beschreven is in de Actieagenda Beter Aanbesteden. In dit artikel illustreren zij wat er fout kan gaan en welke maatregelen genomen kunnen worden.  Lees hier het artikel : Tender Nieuwsbrief_04_2018_social return hoe wel 

2015 |  Tendernieuwsbrief – Het gebruik van certificaten om social return aan te tonen
In Tendernieuwsbrief nummer 5 uit juli 2015 gaat Kim Schofaerts in op mogelijkheden die bedrijven hebben om social return aan te tonen bij aanbestedingen. Een van deze mogelijkheden is het gebruik van certificaten.
PDF artikel Kim Schofaerts

2015 |  Bundel Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen
Bundel met bijdragen van experts op het gebied van social return over sociaal opdrachtgeversschap en sociaal ondernemen. Het gaat om een praktisch handboek over de theorie, wetenschap en praktijk van verschillende vormen van sociaal ondernemen.
U kunt deze bundel bestellen via info@cslk.nl

2015 |  Tendernieuwsbrief Social Return |
Sinds 1 juli 2011 wordt social return door het Rijk als voorwaarde opgenomen in aanbestedingen met het doel om extra werk(ervarings)plaatsen te creëren voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Lees hier het artikel met de uitkomsten van de evaluatie.
Tendernieuwsbrief april 2015

2014 |  Tendernieuwsbrief Gids Proportionaliteit|
In dit artikel aandacht voor de keuzes die de aanbestedende dienst in het voortraject van een aanbesteding maakt.
Gids Proportionaliteit – voldoende richting bij bepalen koers

2013 |  Tendernieuwsbrief Algemene Rekenkamer |
Opiniestuk over de nieuwe Aanbestedingswet, waarbij vraagtekens gezet kunnen worden bij conclusies van de Rekenkamer.
Rekenkamer misrekent bij rapport ‘Europees Aanbesteden’ en Rekenkamer misrekent bij rapport Europees Aanbesteden