Nominatie!

Ik ben genomineerd! Voor de Vrouw in de Media Award, regio Zuid-Holland.

Deze prijzen zijn een initiatief van sprekersbureau ZijSpreekt en Mediaplatform VIDM. Zij moedigen vrouwen aan om beter zichtbaar in de media te zijn en moedigen redacties aan om vrouwen vaker zichtbaar te maken. Volgens een recent onderzoek zijn ruim 80% van de mensen in het nieuws man.

Een goed en misschien wel noodzakelijk initiatief!
Persoonlijk ben ik natuurlijk heel blij met de nominatie en ik hoop dat deze award een stimulans is voor media-makers. En zo meer licht werpt op een heleboel nieuwe interessante gesprekspartners.

Sinds mijn aantreden als voorzitter MKB is er meer aandacht vanuit de media. Ik werk graag mee wanneer media mijn mening of toelichting vragen op mijn vakgebied of MKB-gerelateerde items. Maar ik moet er zelf wel het nodige aan doen om in mijn netwerk zichtbaar te zijn en blijven. Daarom maak ik gebruik van LinkedIn en Twitter om updates te sturen, maar gebruik het het liefst ook om reacties te ontvangen op specifieke vraagstukken.

Mijn naam staat in een lijstje van 10 vrouwelijke rolmodellen, welke is samengesteld door regionale journalisten en redacteuren.

Het zou natuurlijk heel leuk zijn wanneer je voor mij wilt stemmen; dat kan eenvoudig online tot 22 januari 2017 via www.vrouwindemedia.nl.

portret