Eerste kamer akkoord met Aanbestedingswet

De kans is zeer groot dat de Nieuwe Aanbestedingswet per 1 juli in werking gaat. De Eerste Kamer stemde dinsdag in grote meerderheid voor het wetsvoorstel. Het is nog maar drie jaar geleden dat de huidige Aanbestedingswet in werking trad. Deze wordt nu aangepast om nieuwe Europese richtlijnen te implementeren. De wijzigingen hebben betrekking op aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen. Die lat ligt op ruim 5 miljoen euro voor werken; bij diensten gaat het om 135.000 voor het Rijk tot 418.000 euro voor bedrijven in nutssectoren. De nieuwe regels moeten leiden tot meer flexibele procedures, waarbij innovatie, milieu en sociaal beleid zwaarder kunnen meewegen. Ook bevat de wet nieuwe procedures zoals het ‘innovatiepartnerschap’.  Meer informatie is te vinden op de website van de Eerste Kamer . Wilt u weten hoe de wet in de praktijk invulling krijgt? volg de cursus Nieuwe Aanbestedingswet in de praktijk.

Bron: SC