Kwaliteit schoonmaakdiensten weer op orde

Op dinsdag 27 oktober jl. vond de uitreiking plaats van het Certificaat van Vakbekwaamheid aan de adviseurs in schoonmaakdienstverlening die door de Stichting EMCAS zijn gecertificeerd. Dit jaar was Kim Schofaerts aanwezig voor een educatie-onderdeel van de certificering.

Om het certificaat te kunnen verkrijgen, moeten de schoonmaakbedrijven met goed gevolg een zwaar examen. Dat examen stelt vast of de vakkennis van de aspirant-makelaar voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een makelaar in de schoonmaakdienstverlening. Jaarlijks moeten de gecertificeerde adviseurs studiepunten behalen om het certificaat te kunnen behouden.

Op 27 oktober vond een studiebijeenkomst plaats over het jaaroverzicht van de relevante jurisprudentie op het gebied van aanbestedingen. De interactieve studieavond werd geleid door Kim Schofaerts, aanbestedingsspecialist die heeft gewerkt voor OSB en door Ireen Boon, eveneens aanbestedingsspecialist die het bedrijfsleven en overheden, journalisten en politici op het aanbestedingsterrein adviseert en die als opiniemaker en freelance columniste voor het Financieele Dagblad.

De kwalitatief hoogstaande inhoud van de bijdrage van beide experts, leverde de aanwezige adviseurs tien studiepunten op. Jaarlijks kunnen dertig studiepunten worden behaald.