Samenwerking onderzoeks- bureau Ipso Facto inzake social return

IMG_2441-2
Schofaerts.nl is een samenwerking gestart met onderzoeksbureau Ipso Facto op het gebied van (evaluatie van) social return. De samenwerking kent zijn oorsprong in de evaluatie van social return bij de Rijksoverheid. Deze evaluatie is door beide bureaus uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het rapport is in het najaar van 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer (het rapport kan worden gedownload via de site van Ipso Facto).

De ervaringen in de samenwerking tussen Schofaerts.nl en Ipso Facto zijn positief; zowel voor beide bureaus als voor de opdrachtgevers. De combinatie van inhoudelijke kennis van Kim Schofaerts op het gebied van inkopen en aanbesteden en de kennis en ervaring van Ipso Facto op gebied van evaluatieonderzoek, is een duidelijke meerwaarde gebleken bij social-returnvraagstukken. Om die reden hebben beide bureaus ook besloten hun samenwerking verder uit te bouwen en onderzoeks- en adviesdiensten te bieden aan andere partijen die betrokken zijn bij social return (gemeenten en andere aanbestedende diensten en/of inschrijvende partijen). Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Advies en praktische ondersteuning bij lokale vormgeving van het instrument social return
  • Evaluatie van de resultaten van social return
  • Inventarisatie van ervaringen van stakeholders (inkopers, opdrachtnemers, kandidaten)
  • Benchmarking van resultaten

Neem voor meer informatie over onze (gezamenlijke) dienstverlening rondom social return vrijblijvend contact op met Kim Schofaerts via mail of telefoon: 06-53567705.