Kims mening over de verbinding in het sociale domein

De transitie van het zorgstelsel, we zitten er midden in. De gezondheidszorg moet beter, maar er mag niet meer geld aan worden besteed. De vraag neemt nog steeds toe. Vergrijzing en nieuwe medische- en technologische ontwikkelingen zijn hier debet aan. Er zijn enkele fundamentele wijzigingen nodig. De basis bestaat uit: Participatie (burgers aan het stuur), Professionele ondersteuning dichtbij de burger en Lokaal bestuur dat de regie voert. Over nut en noodzaak lijkt consensus.

Om deze wijzigingen door te voeren, is transitie slechts de eerste stap. Alle spelers (burgers – zorgaanbieders – gemeenten) moeten in hun nieuwe rol groeien en zoeken naar vormen van samenwerking. Die samenwerking is hard nodig om te komen tot innovatie. Innovatie die het fundament sterker maakt en de doelstellingen helpt realiseren.

Het afgelopen jaar hebben gemeenten zich ingewerkt in de nieuwe rol als regisseur. Zorgaanbieders zijn zich gaan beraden op welke cliënten ze het beste kunnen bedienen en welke contracten daarvoor moeten worden gesloten. En de burger is in verwarring en hoopt er het beste van. De landelijke- en lokale politiek, de transitie autoriteiten, de branche- en belangenorganisaties hadden natuurlijk ook een mening. Daar hebben we al veel van gehoord. De transitie- en transformatie opdracht is al moeilijk genoeg. En in een omgeving met een dergelijke dynamiek bijna “mission impossible?”.

Jan van de PloegGert Walhof  en ik vragen ons af hoe de transformatie aan te pakken met als doel innovatie. Want innovatie wordt van groot belang voor het slagen van de aanpak en het verwachte resultaat. We hebben de overtuiging dat het kan, maar dan moeten  er samenwerkingsvormen gevonden worden om innovatie te ontwikkelen en de voorwaarden moeten zijn ingevuld. Burgers, zorgaanbieders en gemeenten moeten direct betrokken worden. Een andere weg is er niet!

Voordat ze hun ideeën verder uitwerken gaan we eerst in gesprek. Tijdens de workshop “De verbinding in het sociale domein” op 11 december 2014 treffen we vertegenwoordigers van burgers, medewerkers van zorgorganisaties en inkopers uit gemeenten.

Wordt vervolgd!