Evaluatie implementatie ‘Social return bij het Rijk’ aangeboden aan Tweede Kamer

128 px hoog

128 px hoog

De evaluatie van de implementatie ‘Social return bij het Rijk’ is vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer. Minister Blok constateert in de aanbiedingsbrief dat de evaluatie veel informatie heeft opgeleverd over de wijze waarop social return wordt toegepast door het Rijk, maar dat nog geen conclusie kan worden getrokken over het succes van social return in termen van re-integratie. Redenen hiervoor zijn de verantwoordingsinformatie die onvoldoende beschikbaar is en het feit dat  veel opdrachten ten tijde van de evaluatie nog niet afgerond waren. Het is namelijk zo dat aanbestede opdrachten  vaak een looptijd van meerdere jaren hebben, waardoor de mogelijkheid bestaat om de social-returnafspraken op een later moment in de opdracht te realiseren) en dat de verantwoordingsinformatie onvoldoende beschikbaar is.

In het rapport wordt verder ingegaan op de toepasbaarheid van prestatie-instrumenten om social-returninspanningen te meten en belonen, de wijze waarop de grote gemeenten invulling geven aan social return (en de overeenkomsten en verschillen met de invulling van het Rijk) en de visie van externe deskundigen en vertegenwoordigers van stakeholders op de toepassing van social return.

Het rapport is opgesteld door Ipso Facto beleidsonderzoek dat Schofaerts.nl heeft ingehuurd als onderaannemer. Zowel het rapport als de samenvatting ervan kunnen worden gedownload op de website van het ministerie van BZK.